Zprávy

Dopravní terminál Hranečník vyvolal revoluci v autobusové přepravě do Ostravy

Úterý, 1.3.2016

Vše teď bude jinak. Cestující z Havířova, Karviné či Orlové se dlouhá léta mohli dostat autobusem bez přestupování až do centra krajské metropole. Nyní vystoupí na Hranečníku ve Slezské Ostravě a dále se budou posouvat ekologicky tramvají nebo autobusem. Nový dopravní terminál Hranečník byl zprovozněn po dvaceti měsících výstavby v neděli 28. února. Jeho vybudování si vyžádalo 127 mil. Kč.

Zřízení dopravního terminálu Hranečník bylo vedeno snahou o zefektivnění a ekologizaci veřejné dopravy v centru Ostravy. Spojení Hranečníku s centrem města zajistí tramvaje a trolejbusy. Protažení stávajících trolejbusových linek až k dopravnímu terminálo stálo dalších 65 mil. korun.

Ze stanice hrůzy moderní terminál

V Havířově se sešlo osm stovek mladých hasičů z Česka, Slovenska a Polska

Sobota, 27.2.2016

Dnes, v sobotu 27. února, se koná v Městské sportovní hale velké klání mladých hasičů. V Havířově se schází 65 družstev a na osm stovek mladších a starších žáků z České republiky, Slovenska a Polska.

V MSH probíhá XXVII. ročník halové pohárové soutěže mladých hasičů a současně XXV. ročník neoficiálního mistrovství Čech, Moravy, Slezska a Slovenska.

Mladí hasiči soutěží v tradičních disciplínách požárního sportu. Družstva mladších žáků (ročník 2005 až 2009) a starších žáků (2001 až 2005) poměří své schopnosti v uzlové štafetě, štafetě dvojic a ve štafetě 4x40.

Hasičský šampionát, konaný pod záštitou primátora Daniela Pawvlase, pořádá Sbor dobrovolných hasičů Havířov-Město, který si v letošním roce přiomíná 60 let od založení sboru. O velkém zájmu o soutěž svědčí skutečnost, že maximálné možný počet přihlášených družstev z České republiky a Slovenska (65) je zcela naplněn. Kromě toho se účastní čtyři polské týmy.

Výstavka hornických kůží

Čtvrtek, 11.2.2016

Stálá výstavní Expozice Historie psaná uhlím otevřela od 1. února výstavku "Hornické kůže". Expozice je připravena ve spolupráci s VŠB-TU v Ostravě.

Kůži se v hornickém slangu říká "flek". Původně šlo o kus hornického oděvu, na který si horník sedal při práci v dole. Jako slavnostní část oděvu se potom kůže nosila na tzv. hornických parádách.

Při slavnostním ceremoniálu, zvaném "Skok přes kůži", dokazoval nováček, že je hoden studovat hornictví nebo hutnictví na báňské akademii. Každý "Skok přes kůži" má svůj flek ozdobený obrázkem nebo ornamety s datem konání a pořadím.

A na tři desítky takových kůží představuje výstavka ve Stálé výstavní expozici. Tu najdeme ve Společenském domě Reneta.

Vystavené kůže pocházejí ze sbírky prof. Ing. Pavla Prokopa, CSc. z VŠB-TU v Ostravě. Prohlédnout si je můžeme až do 15. dubna. Vstup je zdarma.

Madeira, ostrov květin a věčného jara

Úterý, 2.2.2016

Tak ostrov, vzdálený na tisíc kilometrů od Portugalska, pojmenoval nejenom havířovský fotograf Jan Cholevik. O Madeiře hovořil, vzpomínal a přidal prezentaci svých fotografií. Odehrálo se na vernisáži výstavy Jana Cholevika, nazvané prostě a jednoduše - "Madeira", v pondělí 1. února.

Portugalské soustroví Madeira najdeme v Atlantském oceánu. Leží necelých šest set kilometrů od afrického Maroka a téměř tisícovku kilometrů od mateřského portugalského Lisabonu. Madeira je malá, nerovná a hornatá. Nejvyšší vrcholky dosahují výšky nižší než slovenské Tatry, pár metrů přes 1 800. Při cestě z východu na západ Madeiry urazíme asi 55 kilometrů, ze severu na jih kolem 22 km.

Za kolik nám je teplo?

Pátek, 8.1.2016

V roce 2016 se cena tepla v Havířově mírně zvýšily. Celoročně přitom můžeme uspořit.

K meziročnímu nárůstu o 1,7 procenta se vyšplhá cena tepla dodávaného Havířovskou teplárenskou společností (HTS) v roce 2016. Průměrná cena tak dosáhne 475,94 korun bez DPH za gigajoule (GJ).

"Kalkulace ceny pro rok 2016 počítá s razantním poklesem dodaného množství tepelné energie," komentuje očekávaný vývoj ceny havířovského tepla vedoucí obchodního oddělení HTS Martin Navrátil. Nárůst průměrné ceny tepla a současný pokles jeho dodávaného množství se odrazí ve snížení celkových výdajů, které domácnosti i ostatní odběratelé ve městě za vytápění a dodávku teplé vody v roce 2016 zaplatí. Podle Navrátila by tak roční úspora například u třípokojového bytu mohla dosáhnout až sedmi stokorun.

Z Havířova se bude jezdit na terminál Hranečník, nově také ze Šumbarku

Pondělí, 4.1.2016

K termínu 28. února 2016 bude zprovozněn dopravní terminál Hranečník. Tato skutečnost významně ovlivní autobusovou dopravu cestujících z Havířova do Ostravy.

Na Hranečníku budou mít konečnou autobusové linky, které doposuzd zajišťovaly dopravní spojení mezí Hranečníkem a centrem Ostravy. Z nového dopravního terminálu se bude dále pokračovat tramvají nebo trolejbusem.

Přepravu cestujících z Havířova-Podlesí na autobusové nádraží Hranečník zajistí dvě linky, zastávková linka 870441 a zrychlená expresní linka 870442

První občánek republiky se narodil v havířovské porodnici

Pondělí, 4.1.2016

Minutu po půlnoci se narodilo v nemocnici v Havířově první miminko České republiky roku 2016. Alice Kašná vážila 2 940 gramů a měřila 48 centimetrů.

Maminka Kateřina z Žermanic porodila holčičku šestnáct dnů před stanoveným termínem porodu, přesto byly rodička i miminko v pořádku.

Prvním havířovským občánkem roku 2016 je Kevin Pavlíček. Maminka Barbora má již dvouletou dceru Theu. Kevin přišel na svět rovněž v havířovské porodnici v sobotu 2. ledna ve 3 hodiny a 50 minut. Chlapeček vážil 3, 75 kg a měřil 51 cm.

Oběma šťastným maminkám přišli v první lednovou neděli popřát primátor Havířova Daniel Pawlas s náměstkem hejtmana Moravskoslezského kraje Jiřím Martinkem. Do havířovské nemocnice s sebou přinesli balíky plen, věcné dárky a peněžité poukázky.

Betlémské světlo bude v Havířově od 19. prosince

Čtvrtek, 17.12.2015

Na třech místech si mohou Havířované v předvečer letošních Vánoc odpálit Betlémské světlo. Se svíčkou a nejlépe s lucernou si pro betlémský pozdrav mohou přijít do Vánočního městečka na náměstí Republiky či do nedalekého kostela svaté Anny, plamínek bude k odebrání také v kostele svatého Jana Boska v Havířově-Šumbarku.

Betlémské světlo přicestuje do Havířova 19. prosince. Havířovští skauti si je převezmou od brněnských kolegů, kteří světlo přivezou vlakem. Ve Vánočním městečku budou skauti Betlémské světlo rozdávat v neděli 20. prosince od 15 do 18 hodin. Najdeme je u sochy znázorňující skautskou lilii.

V kostele sv. Anny bude Betlémské světlo přístupné od 20. do 24. prosince prosince vždy před mší svatou, případně krátce po ní. Během bohoslužeb se světlo odpalovat nebude.

V kostele sv. Jana Boska potkáme plamínek symbolizující Kristovo narození už v sobotu 19. prosince.

Betlémské světlo

Zastupitelstvo projedná rozpočet na rok 2016

Úterý, 8.12.2015

Hlavním bodem 8. zasedání Zastupitelstva města Havířova bude projednání rozpočtu Havířova na rok 2016. Zastupitelé se sejdou v pondělí 14. prosince od 13 hodin v Kulturním domě Radost.

Program posledního rokování havířovských zastupitelů v roce 2015 obsahuje zatím 47 bodů. Najdeme v něm například změnu v Kontrolním výboru Zastupitelstva města Havířova, termíny schůzek Rady města Havířova a zasedání Zastupitelstva města Havířova v roce 2016 nebo zásady zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi od 1. ledna 2016. Pozornost přitáhne projednání návrhu obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Schvalovat se bude mj. také harmonogram významných celoměstských akcí v příštím roce.

K zajímavým okamžikům jednání jistě patří také vyjádření záměru o navázání spolupráce mazi Havířovem a čínským městem Nanjing.

Ceny vodného a stočného se od 1. ledna 2016 mění

Úterý, 8.12.2015

Představenstvo akciové společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava schválilo od 1. ledna 2016 nové ceny vodného a stočného.

Voda pitná (vodné) nás nyní bude stát 35,39 Kč/m³ (bez DPH) a 40,70 Kč/m³ vč.15% DPH. Voda odvedená (stočné) nás od ledna vyjde na 32,33 Kč/m³ (bez DPH) a 37,18 Kč/m³ vč.15% DPH.

"Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2016, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluv vztahů mezi odběratelem a dodavatelem," sděluje ekonomický ředitel Severomoravských vodovodů a kanalizací Albín Dobeš.

Vodné a stočné v roce 2014

V roce 2014 se vodné v celorepublikovém měřítku pohybovalo v průměru okolo 34,80 Kč/m³ a stočné 29,80 Kč/ m³  (bez DPH). Vodné i stočné tedy dohromady v průměru vycházely na 64,60 Kč/m³ bez DPH. Do ceny vody se mimo jiné promítají náklady na obnovu starých sítí a zařízení i investice na novou výstavbu.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Zprávy