Ptáci neobyčejní čekají v Musaionu do konce ledna

Úterý, 17.1.2017

Ti, kdo mají zájem seznámit se s ptáky neobyčejnými a nestihli to v loňském roce, mají čas ještě do 29. ledna. Tento den bude derniérou výstavy "Atlas ptáků neobyčejných" ve Výstavní síni Musaion Havířov".

Expozice seznamuje návštěvníky s vývojem vztahu člověka ke zvířatům od prvobytně pospolné společnosti až do současnosti. Zaměřuje se na některé druhy ptáků vyhynulých v průběhu vývoje živočišných druhů, se kterými se lidé potkávali v podobě zkamenělin. Nezapomíná ani na druhy vyhynulé díky lidské činnosti (změna prostředí, zavlečení nepůvodních organismů, záměrné vybíjení). Zmiňuje se také o introdukci druhů spojené s objevováním nových částí světa.

"Výstava popisuje jednotlivé druhy ptáků skutečných nebo vymyšlených, které ovlivnily lidskou fantazii v mýtech, pověrách, které byly předlohami pro souhvězdí, božstva, staly se symboly různých vlastností, byly převzaty jako znaky na erby atd. Snaží se kopírovat středověké bestiáře - atlasy, ve kterých lidé zaznamenávali tehdy známé skutečné i neskutečné druhy zvířat, bez systematického třídění. Výstava je doplněna dermoplastickými preparáty a modely - vidět zde můžete např. doda mauricijského, obří nohu ptáka Noha, ptačí totem, obří vejce nebo popel ptáka Fénixe...," zvou do lednového Musaionu jeho pracovníci i autoři výstavy.

Fotogalerie: 
Autor: 
Petr Sobol