Předvolební aréna 1: Bezpečnost ve městě

Středa, 1.10.2014

Jaké jsou plány havířovských stran v oblasti bezpečnosti? Většina chce více strážníků nebo policistů, někteří naznačují, kde by na to vzali (ořezáním rozpočtu MKS). Některé strany představují i další plány. Čtěte v první části předvolební arény Havířovského REJe. 

ČSSD

I přes nemalou řadu opatření - mnohdy i zásadních - hledáme další nástroje k tomu, abychom se vypořádali s těmi, kteří se nemíní přizpůsobit a svým jednáním a chováním narušují soužití a dopouštějí se opakovaně přestupků, drobných krádeží a podobně. Chceme-li být v boji s nimi úspěšní, musíme mít v obcích i městech větší kompetence a práva. Takže potřebujeme změnu zákonů, ale také pomoc občanů. A nebojím si říct také o nastavení větších možností represe. Rozšíření kamerového systému, navýšení počtu policistů a strážníků MP je nutností.

Havířovák

Bezpečnostní situace ve městě odpovídá stavu společnosti, včetně situačního rozpoložení komunikací. Čas ukazuje, jak jsou řešení z minulých let neúčinná. Dopravní bezpečnosti by prospělo zřejmě zřízení parkovacích zón a zajištění dopravní obsluhy ve městě zdarma, vybudováním odstavných parkovišť s ostrahou přinese méně aut do ulic a práci občanům.

KDU-ČSL

V současné době se lidé v Havířově nemohou cítit bezpečně. Budeme prosazovat řádné osvětlení ulic, podpoříme zavádění dalších kamerových systémů a posílíme hlídky městské policie.

Nezávislí

Vzhledem k měnící se struktuře obyvatelstva našeho města je bezpečnost jedním z nejdůležitějších bodů. Jsme rádi, že se v roce 2014 podařilo navýšit počet státních policistů. Také činnost městské policie je pro občany našeho města důležitá. Dokážeme si představit, že by se počet strážníků zvýšil. Navýšení rozpočtu městské policie bychom pokryli z rozpočtu MKS Havířov, který je neúměrně vysoký.

Patriot 2014

Našim cílem je posílit bezpečnost zřízením nových služeben Městské policie v problémových lokalitách a budeme trvat na doplnění vzdělanosti jednotlivých příslušníků Městské policie zejména v oblasti asertivní komunikace s problémovými občany. Chceme vyloučit jakékoliv násilí cizích osob na dětech, proto trváme na posílení hlídek Městské policie v bezprostřední blízkosti základních škol v době od 8:00 do 17:00hodin.

TOP 09

Je naivní myslet si, že se kriminalita může ve městě úplně vymýtit, jde o to její dopady co nejvíc minimalizovat. Místo drahých analýz a projektů by výrazně pomohlo, aby se posílily policejní hlídky v problémových lokalitách, popř. aby se v blízkosti ubytoven umístily mobilní buňky městské policie.  

Zelení Piráti pro Havířov

V oblasti bezpečnosti považujeme za důležité zaměřit se na prevenci. Máme tím na mysli hlavně práci s mládeží a dětmi. Chceme proto pro naše město pomoci vytvořit ucelený dlouhodobý plán prevence se zacílením  i na tuto oblast. Tyto projekty bychom dále chtěli propojit se školskými a středoškolskými zařízeními. Rádi bychom v našem městě práci preventistů rozšířily přímo do ulic. Za tímto účelem by měla vzniknout pozice streetworkerů pro práci ve vybraných lokalitách. Je důležité, aby tito pracovníci byli rekrutováni z daných lokalit, které znají a mohou v nich mít přirozené vazb a při jejich práci by v případě potřeby asistovala také Městská policie. Zvýšit by se měla i podpora nízkoprahovým centrům, které dokáží vytvořit smysluplnou náplň činností pro děti a mládež.

Autor: 
vs

Komentáře

Při pruzkumu názorů zjištuji, že každý by nejraději represi a už se těší jak nás budou řezat obuchy? Strach zakročit v problematických lokalitách při narušování pořádku nedovolí ani současnému stavu množství pořádkových sil. Kdo má v rodině či v přátelích policistu nebo je sám policistou vám v ústraní potvrdí, že při řešení raději stojí opodál,protože se přece nenechají zranit.Chápu je a vím, že pokud nebude v ČR respektován zákon ,nebude respektován policista v jakémkoliv množství.

Proč se vyjadřovalo jen 6 stran? Ostatní nereagovali? Nebo je to typická inzerce?

Anketu jsme poslali všem stranám... vyjádřily se ale jen tyto. A vše bylo samozřejmě zdarma, žádná souvislost s předvolební ani jinou inzercí. Vl. Sobol